Selena Akay, Öğrenci, Sistem Mühendisliği, University of Pennsylvania


24 Ağustos 2017

Selena Akay, Öğrenci, Sistem Mühendisliği, University of Pennsylvania

Univeristy of Pennsylvania’da üçüncü yılıma geçmek üzereyim. Kimya ve Biomoleküler Mühendisliği bölümüne girdikten iki yıl sonra eğitimime Sistem Mühendisliği bölümünde devam etmeye karar verdim. Penn’de ders dışında Onda Latina grubunda Latin dansları ile ilgileniyorum. Bunun yanı sıra InnoWorks projesi ile Philadelphia’daki ortaokul öğrencilerine fen bilimi odaklı bir yaz kampı organize ediyorum.
Burada geçirdiğim zaman içinde mühendislik eğitimi almanın yanında sosyal ve kültürel anlamda geliştiğime inanıyorum. Amerika’daki eğitim sisteminin öğrencilere tam kapsamlı bir üniversite eğitimi sunduğunu düşünüyorum, çünkü öğrencilerin bölümleri dışında ders almalarını, başka ilgi alanlarını keşfetmelerini destekliyorlar. Bu sayede öğrenciler birçok farklı konu hakkında bilgi sahibi olarak mezun olup iş hayatına daha donanımlı halde katılabiliyorlar. Üniversiteyi yurt dışında okumanın Türkiye gibi bol gelenekli ve zengin bir kültüre sahip ülkeden gelenler için zor olduğu bir gerçek. Fakat buradaki tecrübelerimden gördüğüm memleketinden uzakta olmanın insanı kendi kültürüne ve köklerine daha bağlı kıldığı idi. Amerika’da ki “melting pot“, yani insan karışımının içinde bir Türk olarak var olabilmek ve Türkiye’yi temsil etmek için kendi kimliğim hakkında çok şey öğrendim.
Amerika’da okumak hayatımda karşılaştığım en önemli fırsatlardan biriydi. Buradaki akademik ve sosyal ortamın beni çok geliştirdiğine ve eşi bulunmaz bir tecrübe kattığına inanıyorum. Bu fırsatı bana tanıdıkları için tüm DMKEV ailesine teşekkür ediyorum.