Başvuru Kriterleri

Başvuru Kriterleri

Kriterler

Bursa aday olmak için aşağıdaki kriterlerin çoğunluğuna uymak zorunludur. Burs desteği kararı Yönetim Kurulu’nun kanaatine bağlıdır.

1. Öğrencinin akademik ve sosyal anlamda başarılı, tercihen lise boyunca her dönem en az teşekkür almış olması,

2. Lise eğitimini Türkiye’de tamamlamış olması,

3. Velisinin International Student Financial Aid Application Form’u doldurarak vakıf yönetimine başvurmuş olması.

4. Öğrencinin hiçbir şekilde disiplin cezası almamış olması.

5. Öğrencinin iyi düzeyde İngilizce bilmesi (IBT minimum 100/120).

Bursiyerlerin ABD’de eğitimleri boyunca burslarının devamı için ise not ortalamalarının belli bir seviyenin üzerinde olması ve disiplin cezası almamaları şartı bulunmaktadır.